Dokumenty

Plán kulturních akcí na školní rok 2021/22


Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021

Školní řád 2021-2022


Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2020-21


Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021


Návrh rozpočtu 2022


Schválení rozpočtu na rok 2022


Prohlášení o ochraně osobních údajů


Směrnice pro poskytování informací

Dodatek č. 1 - Směrnice pro poskytování informací


Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na rok 2022-23