Dokumenty

Dodatek č.1 - Směrnice o stanovení úplaty školného a stravného na školní rok 2022-23

Směrnice ke stanovení úplaty školného a záloh stravného na školní rok 2022-23

Plán kulturních akcí na školní rok 2022/2023

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2022

Školní řád 2022-23


Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2021-22


Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022


Návrh rozpočtu 2023


Schválení rozpočtu na rok 2023


Prohlášení o ochraně osobních údajů


Směrnice pro poskytování informací

Dodatek č. 1 - Směrnice pro poskytování informací


Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na rok 2022-23