Dokumenty

Směrnice ke stanovení úplaty školného a záloh stravného na školní rok 2024-25

Směrnice ke stanovení úplaty školného a záloh stravného na školní rok 2023-24

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2023

Školní řád 2023-24

Program poradenských služeb

Minimální preventivní program 

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ

Směrnice školy - školní výletyVýroční zpráva o poskytování informací za rok 2023


Návrh rozpočtu 2024


Schválení rozpočtu na rok 2024


Prohlášení o ochraně osobních údajů


Směrnice pro poskytování informací

Dodatek č. 1 - Směrnice pro poskytování informací


Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na rok 2023-24