Zápis do MŠ pro ukrajinské děti

Informace k zápisu dítěte do MŠ pro ukrajinské děti


/zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana/

Zápis bude probíhat dne: 8.6 2022 od 11:00 do 15:00 hodin v budově MŠ Netřebice.

Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 - vztahující se na děti - uprchlíky z Ukrajiny:

  • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 školského zákona s místem pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku (od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017);
  • Nárokové přijetí dítěte s místem pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2022 dosáhne nejméně čtvrtého roku věku ( od 1. 9. 2017 do 31.8.2018) - nutno splnění podmínky očkování;
  • Nárokové přijetí dítěte s místem pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2022 dosáhne nejméně třetího roku věku (od 1.9.2018- 31.8.2019) - nutno splnění podmínky očkování.

Školským obvodem (spádovost) je obec Netřebice, následně obec Budiměřice, včetně částí obce Budiměřice, Řašovice a Šlotava.

Ke vzdělávání do mateřské školy se může hlásit dítě:

  • Kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany;
  • Kterému bylo uděleno vízum k pobytu na 90 dnů za účelem strpění pobytu.

K přijímacímu řízení je potřeba doložit:

  • Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně);
  • Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti;
  • Potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci;
  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • Zápisový list na školní rok 2022-23

Mgr. Šárka Dvořáková, ředitelka


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Zápisový list pro školní rok 2022-23

Příručka pro ukrajinské rodiče (česky)

Příručka pro ukrajinské rodiče ukrajinsky