Přírodní zahrada MŠ Netřebice

Výběr architekta

Pro realizaci zahrady jsme si vybrali paní architektku: Ing. arch. Danu Václavíkovou.

Má velké zkušenosti s koordinací projektů přírodních zahrad pro Waldorfské základní školy a mateřské školy. Specializuje se na školní přírodní zahrady pro mateřské a základní školy. 

Zároveň její práce koresponduje přesně s našimi představami o daném projektu. 


První představení studie veřejnosti a schůzka s rodiči

Dne 5. 9. 2022 jsme se sešli společně s rodiči nad projektem, studií přírodní zahrady. Kde byl rodičům a zástupci zřizovateli představen celý projekt přírodní zahrady, který se zabývá vytvořením celoroční výukové zahrady, jako přírodní učebny. Během ukázky rozmístění, volby jednotlivých prvků, jejich členění a skladby budoucí zahrady jsme společně diskutovali nad možnými variantami, úpravami, ale i následné možné pomoci. Všem zúčastněným byl nastíněn postup rozdělení projektu na více etap, tak aby projekt byl pro zřizovatelé realizovatelný. Další etapy projektu budou pokračovat na základě rozhodnutí zřizovatele, výši finančních prostředků z jiných zdrojů a dalších možných dotačních výzev, které budou k dispozici.

Výzva z MŽP

Podání žádosti o dotaci

Obec Netřebice ve spolupráci s MŠ podala žádost o dotaci na výzvu na "Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti", která byla vyhlášena ministerstvem životního prostředí.
Úspěšně jsme splnili podmínky této výzvy a po dlouhém čekání jsme získali finanční podporu na revitalizaci naší zahrady, která se bude týkat 1. etapy.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby

Na řádném zasedání zastupitelstva v srpnu 2023 proběhlo otvírání obálek na zhotovitele stavby- Projekt přírodní zahrady MŠ Netřebice. 


Předpokládaná proměna bude probíhat od 09-11/2023.

Samotné předání díla

V prosinci 2023 proběhlo předání díla, kdy obec převzala hotové dílo "naší" zahrady. Vzhledem k počasí nebylo možné dokončit pár drobností, ale naše radost je i tak opravdu veliká. 

Velké poděkování všem zúčastněným, zejména Obci Netřebice. 

První návštěva dětí na nové zahradě