Jídelna MŠ

Jídelníček od 27.5.2024


Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí předškolního věku a zaměstnanců MŠ. Kapacita jídelny je 35 míst.

Doba vydávání stravy:


svačina
08:45 h

oběd 11:45 h

svačina 14:20 h

pitný režim je zajištěn po celý den.

Finanční normativ na potraviny je stanoven vyhláškou 107/2005 Sb., cena pitného režimu je stanovena na základě dohody se zřizovatelem.

  Děti do 6 let :

  • Přesnídávka 12,00 Kč
  • Oběd 25,00 Kč
  • Svačina 12,00 Kč
  • Pitný režim 5,00 Kč
  • Celodenní stravné  54,00 Kč
  • Polodenní stravné 42,00 Kč

  Děti 7 let (OŠD):

  • Přesnídávka 13,00 Kč
  • Oběd 27,00 Kč
  • Svačina 13,00 Kč
  • Pitný režim 5,00 Kč
  • Celodenní stravné 58,00 Kč
  • Polodenní stravné 45,00 Kč

  Zálohy na stravné:

  strávníci do 6 let - 1100,- Kč celodenní režim, polodenní režim 820,00 Kč

  strávníci od 6 let - 1200,- Kč celodenní režim, polodenní režim 900,00 Kč

      


V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE, JE NUTNO STRAVU PŘEDEM ODHLÁSIT, NEJPOZDĚJI RÁNO DO 08:00h. Pokud tak neučiníte, strava bude plně započítána. V případě nemoci dítěte si můžete první den nemoci (pokud nestihnete odhlásit) přijít pro oběd do VLASTNÍCH NÁDOB v době: 11:30 - 11:45 h, na ostatní dny nemoci již musíte obědy odhlásit.