Jídelna MŠ

Jídelníček od 30.1.2023


Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí předškolního věku a zaměstnanců MŠ. Kapacita jídelny je 35 míst.

Doba vydávání stravy:


svačina
08:45 h

oběd 11:45 h

svačina 14:20 h

pitný režim je zajištěn po celý den.

Finanční normativ na potraviny je stanoven vyhláškou 107/2005 Sb., cena pitného režimu je stanovena na základě dohody se zřizovatelem.

  Děti do 6 let :

  • Přesnídávka 10,-
  • Oběd 21,-
  • Svačina 9,-
  • Pitný režim 4,- (celkem 44,-)

  Děti 7 let (OŠD):

  • Přesnídávka 11,-
  • Oběd 23,-
  • Svačina 10,-
  • Pitný režim 4,- (celkem 48,-)

  Zálohy na stravné:

  strávníci do 6 let - 900,- Kč celodenní režim, polodenní režim 720,- Kč

  strávníci od 6 let - 980,- Kč celodenní režim, polodenní režim 780,- Kč

      


V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE, JE NUTNO STRAVU PŘEDEM ODHLÁSIT, NEJPOZDĚJI RÁNO DO 08:00h. Pokud tak neučiníte, strava bude plně započítána. V případě nemoci dítěte si můžete první den nemoci (pokud nestihnete odhlásit) přijít pro oběd do VLASTNÍCH NÁDOB v době: 11:30 - 11:45 h, na ostatní dny nemoci již musíte obědy odhlásit.