Projekty MŠ

V roce 2022 MŠ Netřebice čerpala finanční prostředky ve výši 18.400,00 Kč na zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT. 


Naše školka se rozhodla zapojit do programu Skutečně zdravá školka. Jde o Mezinárodně oceňovaný program, který školce má pomoci zajistit kvalitní stravování a vzdělávání o jídle. Chceme dětem nabízet jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin, pomáhat dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožnit porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školky mohou odnést základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postojů. A tento program a odborníci by nám měli v tomto ohledu pomoci

Podmínky pro udělení certifikátu mají tři úrovně: bronzovou, stříbrnou a zlatou. Každá úroveň obsahuje specifická kritéria, která musí škola nebo školka splnit.

Kritéria se týkají těchto témat:

  • Angažovanost a kultura stravování
  • Kvalita jídla a místo jeho původu
  • Vzdělávání o jídle a stravování
  • Místní společenství a spolupráce

Skutečně zdravé školy jsou inspirativními centry vzdělávání k trvale udržitelnému životu.Mateřská škola je zapojena do následujících aktivit:

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky. Hlavním cílem je, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek. Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti.


Digitalizujeme školu 

V roce 2022 MŠ Netřebice čerpala finanční prostředky ve výši 18.400,00 Kč na zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT.  


CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Mateřská škola domácí čtení doplňuje. Poskytujeme příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí zájem o knihy, rozvíjíme jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než "nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.

Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
- Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
- Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
- Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a málo jim čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.

Děti, které nemají cvik v užívání jazyka a uvažování, děti zbavené představivosti, kterou vytlačuje televize, budou mít potíže od počátku školní docházky i v pozdějším životě. Emocionální a intelektuální propast mezi dětmi, kterým rodiče a pedagogové často čtou, a dětmi, jimž taková stimulace chybí, se v průběhu dětství prohlubuje. Láska ke knize by měla být rozvíjena již v dětství, a to pravidelným hlasitým předčítáním. 

MAMI, TATI, POJĎME SI ČÍST!!!!!

Společná čtenářská aktivita zajišťována

ve spolupráci s

NADAČNÍM FONDEM LEPŠÍ ŽIVOT

a

Mateřskou školou Netřebice, okres Nymburk

spočívající v zápůjčce knih, celkem tří titulů.