Naši partneři

Vložte svůj text...

School Toor, jazyková škola

zastoupená: Ing. Jiřím Růžičkou

- spolupracujeme v zajištění výuky angličtiny v naší MŠ

- děkujeme za poskytnutí finančního daru.
AKUMULÁTORY - Táborský s.r.o.

zastoupená: Vladimírem Táborským

Velké poděkování za finanční dar.