Naši partneři

Vložte svůj text...


Současný projekt

Přírodní zahrada MŠ Netřebice

Projekt Přírodní zahrady MŠ Netřebice, se zabývá vytvořením celoroční výukové zahrady, jako přírodní učebny. Cílem revitalizace je umožnit dětem praktické poznávání přírodních zákonitostí v průběhu ročních období. Vytvořit zelený ostrov, kde pohled do zeleně regeneruje malé i velké, spokojené a zdravé děti, místo pro svobodnější čas. Naším velkým cílem je vytvoření interaktivní učebny, která bude nabízet spolupráci v týmu, plnit různorodé potřeby, zaměstná děti, které se ve vnitřních prostorách zdají být problémové, venku ožívají např. u specifického úkolu. Cílem bude každému dítěti poskytnout možný koutek poznání a objevů. Pedagogům nabídne nepřeberné množství nových podnětů, impulsů, výukových metod. Vznikne prostor pro místo komunitního setkávání, kde vždy bude na hlavním místě příroda a budování vztahu k ní.odporou pro nás je i drobný dar nebo pomůže i materiální příspěvek. Za jakoukoli finanční či věcnou pomoc předem děkujeme. Při předání daru samozřejmě dostanete oficiální darovací smlouvu se všemi náležitostmi, které k ní patří.

Máme zájem na tom, aby Mateřská škola Netřebice byla v okolí uznávanou a vyhledávanou vzdělávací institucí, se zvyšující se kvalitou vzdělávacích podmínek pro všechny děti z okolí.

Našim sponzorům můžeme nabídnout umístění reklamy na webových stránkách školy, samozřejmostí je prezentace a poděkování na informační tabuli MŠ, 

Jménem dětí a zaměstnanců Mateřské školy Netřebice ještě jednou děkujeme za jakoukoli poskytnutou pomoc, ať už ve formě materiálu, rostlin, možné mechanizace a strojů, či finanční pomoci. 

   Mgr. Šárka Dvořáková, ředitelka

VPK Suchý s.r.o.

zastoupen: Ladislavem Suchým, jednatelem 

Velké poděkování za poskytnutí finančního daruAKUMULÁTORY - Táborský s.r.o.

zastoupená: Vladimírem Táborským

Velké poděkování za poskytnutí finančního daru. School Toor, jazyková škola

zastoupená: Ing. Jiřím Růžičkou

Děkujeme za poskytnutí finančního daru.