NÁMĚTY NA ČINNOSTI

Několik jednoduchých tipů:

• Věnujme dítěti soustředěnou pozornost. To znamená vyhradit si na dítě čas, kdy se nebudeme věnovat jiným činnostem, kdy budeme plně zaměřeni na dítě a na to, co dělá, co děláme.
• Povídejme si s dítětem, vyprávějme si.
• Každý den si najděme chvíli na čtení. Nikdy není brzy na to začít dětem číst, nikdy není pozdě začít dětem číst. Můžeme si z toho vytvořit krásný večerní rituál před spaním.
• Důvěřujme svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. Nebojme se, že rozbije talíř, vyleje vodu, rozsype mouku... to se přece stane i nám. Využijme takové situace k tomu, že není problém chybovat, ale učme ho po sobě uklidit (i když to nebude dokonalé).
• Zapojujme dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně.
• Hrajme s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto...).
• Dopřejme dítěti dostatek různorodého pohybu.
• Učme dítě dodržovat pravidla (chování, stolování...).


"Chovejme se k dětem s laskavou důsledností."

Z. Matějček