Skutečně zdravá škola

Naše školka se rozhodla zapojit do programu Skutečně zdravá školka. Jde o Mezinárodně oceňovaný program, který školce má pomoci zajistit kvalitní stravování a vzdělávání o jídle. Chceme dětem nabízet jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin, pomáhat dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožnit porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školky mohou odnést základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postojů. A tento program a odborníci by nám měli v tomto ohledu pomoci

Podmínky pro udělení certifikátu mají tři úrovně: bronzovou, stříbrnou a zlatou. Každá úroveň obsahuje specifická kritéria, která musí škola nebo školka splnit.

Kritéria se týkají těchto témat:

  • Angažovanost a kultura stravování
  • Kvalita jídla a místo jeho původu
  • Vzdělávání o jídle a stravování
  • Místní společenství a spolupráce

Skutečně zdravé školy jsou inspirativními centry vzdělávání k trvale udržitelnému životu.

Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro udržitelný život.

Aby bylo možné vytvořit udržitelnější svět, musí se jednotlivci stát tvůrci změn.

V tomto programu je nezbytná spolupráce s obcí a s rodiči. Koho zajímá problematika výživy, rád se s námi podělí o svoje nápady, názory nebo nám bude chtít být nápomocen v daném tématu. 

Spolupráce rodičů a blízké veřejnosti

Prosíme rodiče o spolupráci v rámci naplňování programu Skutečně zdravá škola

(více informací na www.skutecnezdravaskola.cz)

Uvítáme:

  • přebytky ze zahrádek, po dohodě s vedoucí školní kuchyně A. Votavovou
  •  doporučení lokálního pěstitele, dodavatele čerstvých surovin, kvalitních produktů
  • zpětná vazba ohledně stravování dětí v MŠ, zdravé oblíbené recepty dětí, nápady
  • možnost exkurze pěstitelské, chovatelské – statky, soukromé chovatelství (domácí zvířátka), zemědělství, zahrada, kde bychom mohli pomoci, vyzkoušet si sázet, sklízet apod. (např. brambory...)
  • školení v oblasti zdravé výživy