Skutečně zdravá škola

Naše školka se rozhodla zapojit do programu Skutečně zdravá školka. Jde o Mezinárodně oceňovaný program, který školce má pomoci zajistit kvalitní stravování a vzdělávání o jídle. Chceme dětem nabízet jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin, pomáhat dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožnit porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školky mohou odnést základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postojů. A tento program a odborníci by nám měli v tomto ohledu pomoci

Podmínky pro udělení certifikátu mají tři úrovně: bronzovou, stříbrnou a zlatou. Každá úroveň obsahuje specifická kritéria, která musí škola nebo školka splnit.

Kritéria se týkají těchto témat:

 • Angažovanost a kultura stravování
 • Kvalita jídla a místo jeho původu
 • Vzdělávání o jídle a stravování
 • Místní společenství a spolupráce

Skutečně zdravé školy jsou inspirativními centry vzdělávání k trvale udržitelnému životu.

Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro udržitelný život.

Aby bylo možné vytvořit udržitelnější svět, musí se jednotlivci stát tvůrci změn.

V tomto programu je nezbytná spolupráce s obcí a s rodiči. Koho zajímá problematika výživy, rád se s námi podělí o svoje nápady, názory nebo nám bude chtít být nápomocen v daném tématu. 

Co jsme změnili, v čem jsme postoupili, od přihlášení do programu Skutečně zdravá škola:

 • Sledujeme a zapojujeme především sezónní ovoce a zeleninu (označena v jídelníčku)
 • Méně sladíme, nepostradatelný cukr je nahrazován medem od včelaře
 • Ovocné sirupy jsou nahrazeny 100% džusem firmy Tropico (1kg koncentrátu= 6kg ovoce)
 • Sledujeme etikety a složení produktů, snažíme se dětem podávat co "nejčistší" suroviny
 • S radostí a vděkem využíváme přebytky a dary z malých zahrádek, sadů, od vás rodičů
 • Nakupujeme české maso z Příbrami
 • Přešli jsme na ekologické čisticí prostředky
 • Omezujeme sůl a nahrazujeme přírodními bio náhražkami jako Shoyu, Umeocet, bio bujón, bio sušená zelenina
 • Vaříme především z čerstvých surovin
 • Učíme se o původu potravin, jak vznikají, jak funguje koloběh života
 • Zkoušíme s dětmi vařit a pracovat se surovinami (sušení, odšťavňování, další zpracování)
 • Upřednostňujeme české dodavatele
 • Kupujeme pouze vejce nosnic chovaných na podestýlce, označovaných č. 2, rádi bychom sehnali certifikované vejce z volných výběhů či ekologických chovů
 • Navazujeme spolupráci s okolními dodavateli, výrobnami

Nadále vás prosíme o zpětnou vazbu ohledně stravování v MŠ (ústní, písemnou – nástěnka stravování, email), možnost osvěty či vzdělávání ze světa zdravého stravování (známý, který pracuje v oboru), možnost návštěvy za zvířátky, na statek, farmu, výrobny. 


Spolupráce rodičů a blízké veřejnosti

Prosíme rodiče o spolupráci v rámci naplňování programu Skutečně zdravá škola

(více informací na www.skutecnezdravaskola.cz)

Uvítáme:

 • přebytky ze zahrádek, po dohodě s vedoucí školní kuchyně A. Votavovou
 •  doporučení lokálního pěstitele, dodavatele čerstvých surovin, kvalitních produktů
 • zpětná vazba ohledně stravování dětí v MŠ, zdravé oblíbené recepty dětí, nápady
 • možnost exkurze pěstitelské, chovatelské – statky, soukromé chovatelství (domácí zvířátka), zemědělství, zahrada, kde bychom mohli pomoci, vyzkoušet si sázet, sklízet apod. (např. brambory...)
 • školení v oblasti zdravé výživy